Rekrutacja do klas 1. szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego Występ młodzieży z okazji Święta Szkoły i Jubileuszu 25-lecia LO Święto Szkoły - jubileusz 25-lecia liceum Święto Niepodległości 2022

Rekrutacja do klas 1. szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego

W naszej szkole rozpoczęła się rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 – zapisy dzieci do klas pierwszych szkoły podstawowej oraz do oddziałów przedszkoln…

Występ młodzieży z okazji Święta Szkoły i Jubileuszu 25-lecia LO

W spektaklu brali udział uczniowie LO i szkoły podstawowej. Scenariusz i reżyseria p. Nel Leszczyna.

Święto Szkoły - jubileusz 25-lecia liceum

21 listopada obchodziliśmy Święto Szkoły, w tym roku wyjątkowe, bo połączone z jubileuszem 25-lecia liceum w Łaskarzewie. Miło nam, że w tym szczególn…

Święto Niepodległości 2022

Kiedy nad światem zaczyna panować jesień, a kolorowe liście ścielą się gęsto pod stopami, to znaczy, że nadchodzi czas świętowania najważnie…

Projekt Erasmus+


Poland

Bulgaria

Estonia

Lithuania

Croatia

 

 

 

 

 

Realizacje w poszczególnych krajach


 

„Muzyka nie potrzebuje języka”

 

Główna idea projektu/The main idea of the project

Dzięki dobrodziejstwu współczesnych rozwiązań internetowych pięć europejskich szkół spotkało się w cyberprzestrzeni i chcąc zachęcić i włączyć uczniów w dialog społeczny, a także zwiększyć wśród nich poziom tolerancji, podjęło prace nad stworzeniem niniejszego projektu, jako sposobu na zachęcenie młodych Europejczyków do dialogu międzynarodowego i międzykulturowego. Poszukując drogi komunikacji bardzo szybko odkryliśmy, że muzyka jest wspólną płaszczyzną, na której nie istnieją podziały, nie ma lepszych i gorszych, a jej uniwersalność błyskawicznie łączy ludzi.  Dzięki udziałowi w międzynarodowym projekcie uczniowie naszych szkół otrzymają możliwość poznania rówieśników z innych państw, poszerzą wiedzę na temat ich kultur i tradycji. Wspólnie odkryjemy muzykę charakterystyczną dla różnych grup Europejczyków, a uczniowie rozwiną własne zainteresowania i pasje.

Wspólnie pragniemy czerpać ze swoich doświadczeń i dzielić się zdobytą wiedzą i praktyką. Planujemy pokazywać i przejmować od siebie nawzajem dobre praktyki, powielać działania i ulepszać wprowadzone rozwiązania.

Wszyscy, uczniowie i nauczyciele, wzbogacimy się o nowe wiadomości i umiejętności, udoskonalimy posiadaną już wiedzę i umiejętności kluczowe, a także bardziej świadomie kierować będziemy własnym rozwojem, osobistym i zawodowym. Udział w projekcie da nam szansę na poczucie się aktywnymi i świadomymi obywatelami zjednoczonej Europy.

Cele główne wzbogacone są o cele poboczne, wśród których znajdują się:

– poszerzenie wiedzy ucznia na temat innych państw i kultur;

– doskonalenie umiejętności kluczowych, językowych i TIK;

– usprawnienie umiejętności krytycznego myślenia;

– podniesienie poziomu motywacji i zdolności świadomego planowania rozwoju osobistego i zawodowego;

– rozwijanie uzdolnień i pasji.

Rezultatem projektu będą scenariusze zajęć, które stworzą niebanalne narzędzie do pracy z uczniami w wieku 9-17 lat. Będą one gotowe do wykorzystania w trakcie lekcji muzyki, godzin z wychowawcą czy zajęć z wiedzy o kulturze. Stworzymy zestaw materiałów dydaktycznych i informacyjnych, które udostępnimy szerokiemu gronu zainteresowanych i umieścimy na stronie internetowej projektu, a także w bibliotekach szkół partnerskich. Rezultatem naszego projektu będzie utworzenie grup artystycznych w każdej ze szkół partnerskich, które opracują i wystawią przedstawienie muzyczne – produkt finalny projektu. Jesteśmy przekonani, że będzie to początek do dalszego rozwoju tych grup, a ich działalność stanie się pretekstem do kontynuowania dialogu międzykulturowego z wykorzystaniem narzędzi TIK i kanałów komunikacyjnych wypracowanych podczas realizacji projektu. Poza tym stworzymy płytę z filmem z prezentacji finalnego przedstawienia muzycznego. Będą to rezultaty materialne, które wszyscy zainteresowani będą mogli wykorzystać w celu promocji europejskich wartości kulturowych, a także szeroko pojętego włączenia młodych ludzi w dialog społeczny.

 


Plan projektu/Activities

W trakcie realizacji projektu „Muzyka nie potrzebuje języka” odbędą się liczne aktywności uczniów i nauczycieli włączonych w to międzynarodowe przedsięwzięcie. Poza tym zaplanowaliśmy wiele działań projektowych, do których zaprosimy nie tylko członków naszej społeczności szkolnej, ale także inne osoby z bliższych i dalszych społeczności. Niezwykle istotne i ekscytujące będą jednak spotkania w szkołach partnerskich, które stanowić będą cykl konsultacji i niezapomnianych, nieocenionych wydarzeń na szczeblu europejskim. Poniżej przybliżone terminy i tytuły kolejnych tygodniowych spotkań grup partnerskich:

  1. Spotkanie w Polsce, w Zespole Szkół nr 1 im. Szarych Szeregów w Łaskarzewie. Tytuł spotkania: „Wpływ muzyki na rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży”. To spotkanie szkoleniowe dla kadry nauczycielskiej szkół partnerskich, które zaplanowano na listopad 2018r.
  2. Spotkanie w Bułgarii, w Osnovno uchilishte „Ivan Vazov”. Tytuł spotkania: „Poznajcie kulturę naszego miejsca”. To tygodniowa wymiana uczniów, którą zaplanowano na luty 2019r.
  3. Spotkanie w Estonii, w Hiiumaa Gümnaasium. Tytuł spotkania: „Wpływ muzyki na poczucie jedności w mniejszych i większych społecznościach”. To kolejna tygodniowa wymiana uczniów, która odbędzie się w marcu 2019r.
  4. Spotkanie na Litwie, w Rokiskio Juozo Tubelio progimnazija. Tytuł tego spotkania pokrywa się z tytułem całego projektu, a jego termin wyznaczono na listopad 2019r.
  5. Spotkanie w Chorwacji, w Ivan Cankar Primary School. Tytuł tego wydarzenia to zaproszenie „Podaj mi rękę a ja poprowadzę cię w świat mojej muzyki”. To kolejna tygodniowa wymiana uczniów, a jej termin przypada na przełom marca i kwietnia 2020r.
  6. Ostatnie międzynarodowe spotkanie grup projektowych odbędzie się w Polsce, w Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie. Będzie to jednocześnie finał projektu, podczas którego nastąpi prezentacja musicalu i pozostałych rezultatów dwuletniego przedsięwzięcia. To wydarzenie zaplanowano na czerwiec 2020r.
Linki:
logocomenius     logomiasto     logoerasmus