Rekrutacja do klas 1. szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego Występ młodzieży z okazji Święta Szkoły i Jubileuszu 25-lecia LO Święto Szkoły - jubileusz 25-lecia liceum Święto Niepodległości 2022

Rekrutacja do klas 1. szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego

W naszej szkole rozpoczęła się rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 – zapisy dzieci do klas pierwszych szkoły podstawowej oraz do oddziałów przedszkoln…

Występ młodzieży z okazji Święta Szkoły i Jubileuszu 25-lecia LO

W spektaklu brali udział uczniowie LO i szkoły podstawowej. Scenariusz i reżyseria p. Nel Leszczyna.

Święto Szkoły - jubileusz 25-lecia liceum

21 listopada obchodziliśmy Święto Szkoły, w tym roku wyjątkowe, bo połączone z jubileuszem 25-lecia liceum w Łaskarzewie. Miło nam, że w tym szczególn…

Święto Niepodległości 2022

Kiedy nad światem zaczyna panować jesień, a kolorowe liście ścielą się gęsto pod stopami, to znaczy, że nadchodzi czas świętowania najważnie…

Erasmus+, Estonia

Two days in Tallin

On the first day of the project meeting we visited the capital city of Estonia, Tallinn. There was a Tallinn bus tour which gave us the opportunity to see the most important places and tourist attractions in the city. It was unusual sightseeing because we travelled by bus and listened to “radio tour guide”. The next point was Tallinn TV Tower which is the tallest building in the city. The tower has an observation deck and all of us could admire amazing views from it. We took a lot of breathtaking pictures. After that there was a TV workshop. Again Erasmus+ project partners proved that art doesn’t need to know any languages and international cooperation is the key to create something interesting. Participants worked in small international groups. At the end they became TV staff and made pieces of real TV programmes. It was unusual experience which gave us the chance to touch to Estonian history, culture and hospitality.
On Tuesday there was an opportunity to visit the Estonian Theatre and Music Museum. We gained the knowledge about history of Estonian musical instruments and we could try to play some of them. There was an interesting educational workshop which was an occasion for some project participants to perform. Singing and dancing were part and parcel of the meeting. Then we visited Estonian Art Museum Kumu. It is one of the newest and very modern museums in Estonia. We took part in educationa workshop and create pieces of art while international cooperation, working in groups. Before evening we set out to Hiiumaa. During the travelling to the island we could admire Estonian landcapes. During this day students involved in the project talked to each other and improved their language and social skills.

 

Pierwszego dnia spotkania projektowego odwiedziliśmy stolicę Estonii, Tallin. Odbyliśmy wycieczkę autobusową po Tallinnie, która dała nam możliwość zobaczenia najważniejszych miejsc i atrakcji turystycznych miasta. Następnym punktem była Wieża Telewizyjna, która jest najwyższym budynkiem w mieście. Wieża ma taras widokowy i wszyscy mogliśmy podziwiać z niej niesamowite widoki. Zrobiliśmy wiele zapierających dech w piersiach zdjęć. Potem wzięliśmy udział w warsztatach telewizyjny. Jako partnerzy projektu Erasmus + udowodniliśmy, że sztuka nie musi znać żadnych języków, a współpraca międzynarodowa jest kluczem do stworzenia czegoś interesującego. Pracowaliśmy w małych międzynarodowych grupach i nakręciliśmy krótkie kawałki prawdziwych programów telewizyjnych. To było niezwykłe doświadczenie, które dało nam szansę dotknięcia estońskiej historii, kultury i gościnności.

Wtorek był okazją do odwiedzenia estońskiego teatru i muzeum muzyki. Zdobyliśmy wiedzę o historii estońskich instrumentów muzycznych i mogliśmy spróbować zagrać na niektórych z nich. Uczestniczyliśmy w interesującym spotkaniu warsztatowym, a niektórzy spośród nas mogli spróbować swoich sił jako muzycy. Śpiew i taniec były nieodłączną częścią spotkania. Następnie odwiedziliśmy Estońskie Muzeum Sztuki „Kumu”. Jest to jedno z najmłodszych i bardzo nowoczesnych muzeów w Estonii. Wzięliśmy udział w warsztatach edukacyjnych i stworzyliśmy dzieła sztuki pracując w międzynarodowych grupach. Przed wieczorem wyruszyliśmy do Hiiumaa. Podczas podróży na wyspę mogliśmy podziwiać estońskie krajobrazy. W tym dniu uczniowie zaangażowani w projekt rozmawiali ze sobą i szlifowali umiejętności językowe i społeczne.

« z 44 »

„Welcome at our school” ceremony at Hiiumaa Gymnasium

It was very busy but effective day. It started at Hiiumaa Gymnasium where „Welcome at our school” ceremony took place. We were welcomed by our Estonian friends, both the teachers and students. They showed us the school building and the nearest area. After that there was time for presentation of our „homework task”. Each partner presented the national song and tried to show what the song talks about. It wasn’t difficult to guess the main idea of presented songs. As the title of the project suggests, music is the best idea for meeting new people and create new friendship so we took part in music workshop. We sing and play together. For some of us it was great opportunity to discover musical skills. After lunch there was art workshop for students and teachers. We tried to create some sea creatures with clay. It wasn’t as easy as we thought but thanks to the help of the art teacher we succeeded. Next point for students was the time of preparations for the presentations connected with the project. At the same time the teachers had project meeting. Some important issues and details connected with the next meeting in Lithuania were discussed. It was also the opportunity to introduce the idea of the project to local community while the coordinators were interviewed with local media representative. There was a meeting with Mrs Karin Kokla from Hiiumaa Municipalty Educational Department. It was great opportunity to gain some information about Estonian Educational System and get some details about Hiiumaa-region education.

 

Środa była bardzo pracowitym, ale niezwykle efektywnym dniem. Zaczęło się w Hiiumaa Gymnasium, gdzie odbyła się oficjalna ceremonia zatytułowana „Witamy w naszej szkole”. Zostaliśmy powitani przez naszych estońskich przyjaciół, zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Pokazali nam budynek szkoły i najbliższy teren. Potem był czas na prezentację naszego „zadania domowego”. Każdy partner przedstawił piosenkę narodową i próbował pokazać, o czym mówi utwór. Nietrudno było odgadnąć główną ideę prezentowanych piosenek. Jak sugeruje tytuł projektu, muzyka jest najlepszym pomysłem na poznanie nowych ludzi i stworzenie nowych przyjaźni. Tego dnia  wzięliśmy udział w warsztatach muzycznych. Śpiewaliśmy i graliśmy razem. Dla niektórych z nas była to świetna okazja do odkrycia umiejętności muzycznych.

Po obiedzie odbyły się warsztaty plastyczne dla uczniów i nauczycieli. Próbowaliśmy stworzyć jakieś morskie stworzenia z gliną. To nie było takie proste, jak nam się wydawało, ale dzięki pomocy nauczyciela sztuki udało się wykonać zadanie. Podczas spotkania warsztatowego koordynatorów omówiono kilka ważnych kwestii i szczegółów związanych z następnym spotkaniem na Litwie. Była to również okazja do przedstawienia idei projektu lokalnej społeczności, podczas wywiadu z przedstawicielem lokalnych mediów. Odbyło się także spotkanie z panią Karin Kokla z Wydziału Edukacji Miejskiej Hiiumaa. Była to świetna okazja, aby zdobyć informacje o estońskim systemie edukacyjnym i uzyskać szczegółowe informacje na temat edukacji w regionie Hiiumaa.

« z 16 »

An excursion across Hiiumaa island

Thursday was another time for sightseeing. We went for an excursion across Hiiumaa island. We visited two lighthouses: Tahkuna and Kopu. We were walking along the costline and took a lot of amazing pictures from the top of the lighthouses. For all participants it was chance to see how Estonians live on Hiiumaa island and feel the peace and silence so typical for the island. During backing to the hostel we visited Military Museum, which is hidden inside the forest. It was unusual visit in the past time.

Czwartek był kolejnym czasem na zwiedzanie. Pojechaliśmy na wycieczkę po wyspie Hiiumaa. Odwiedziliśmy dwie latarnie morskie: Tahkuna i Kopu. Szliśmy wzdłuż linii brzegowej i zrobiliśmy wiele niesamowitych zdjęć ze szczytu latarni morskich. Dla wszystkich uczestników była to okazja, aby zobaczyć, jak Estończycy żyją na wyspie Hiiumaa i poczuć spokój i ciszę tak typową dla wyspy. Podczas drogi powrotnej odwiedziliśmy Muzeum Wojskowe, które jest ukryte w lesie. To była niezwykła podróż do przeszłości.

« z 21 »

Estonian evening at Suuremoisa manor house and trade school

After the excursion there was amazing dance evening. We visited Suuremoisa manor house and trade school. We were served by teachers and tasted a typical Estonian dish. Then we took part in National evening. There was the local folk dance group performance and we could admire their wonderful folk costumes during they were dancing Estonian national dances. After the show it was time for dancing together. Project partners tried their skills and had a lot of fun. it was the best occasion to prove that music joins people regardless of languages

Po wycieczce odbył niesamowity wieczór taneczny. Odwiedziliśmy dwór Suuremoisa, w którym znajduje się średnia szkoła zawodowa. Zostaliśmy obsłużeni przez uczniów, przyszłych restauratorów i handlowców, a także spróbowaliśmy typowych estońskich potraw. Następnie wzięliśmy udział w wieczorku narodowym.  Wieczorek był oczywiście niezwykle taneczny, pełen muzyki i śpiewu. Wystąpił lokalny zespół tańca ludowego i mogliśmy podziwiać jego wspaniałe stroje ludowe podczas prezentacji estońskich tańców narodowych. Po koncercie nadszedł czas na wspólną zabawę. Partnerzy projektu wypróbowali swoje umiejętności  taneczno-wokalne i dobrze się bawili. Była to najlepsza okazja, by udowodnić, że muzyka łączy ludzi niezależnie od języków.

 

 

Linki:
logocomenius     logomiasto     logoerasmus