Rekrutacja do klas 1. szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego Występ młodzieży z okazji Święta Szkoły i Jubileuszu 25-lecia LO Święto Szkoły - jubileusz 25-lecia liceum Święto Niepodległości 2022

Rekrutacja do klas 1. szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego

W naszej szkole rozpoczęła się rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 – zapisy dzieci do klas pierwszych szkoły podstawowej oraz do oddziałów przedszkoln…

Występ młodzieży z okazji Święta Szkoły i Jubileuszu 25-lecia LO

W spektaklu brali udział uczniowie LO i szkoły podstawowej. Scenariusz i reżyseria p. Nel Leszczyna.

Święto Szkoły - jubileusz 25-lecia liceum

21 listopada obchodziliśmy Święto Szkoły, w tym roku wyjątkowe, bo połączone z jubileuszem 25-lecia liceum w Łaskarzewie. Miło nam, że w tym szczególn…

Święto Niepodległości 2022

Kiedy nad światem zaczyna panować jesień, a kolorowe liście ścielą się gęsto pod stopami, to znaczy, że nadchodzi czas świętowania najważnie…

Osiągnięcia

 

 Zespół Szkół nr 1 im. Szarych Szeregów w Łaskarzewie tworzą: Szkoła Podstawowa nr 1 (istniejąca od 1959 r.), Gimnazjum nr 1 (od 1999 r.) i Liceum Ogólnokształcące – pierwsza szkoła średnia w Łaskarzewie (od 1997 r.).

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 – mgr  Ewa Gąska

wicedyrektor  – mgr Urszula Michalik

kierownik świetlicy – mgr Ewa Witak-Freliszka   

 

Zespół Szkół nr 1 w Łaskarzewie mieści się w parku Alejki przy ulicy Alejowej 23.

W skład Zespołu wchodzi Szkoła Podstawowa nr 1 m. Szarych Szeregów, Gimnazjum nr 1 oraz Liceum Ogólnokształcące.

Szkołę stanowi wolnostojący budynek, ogrodzony, z utwardzonym placem apelowym. W skład budynku wchodzi 12 sal dla  Szkoły Podstawowej i 11 sal w części Gimnazjum i Liceum, w tym 2 sale komputerowe, sala gimnastyczna, siłownia, świetlica i jadalnia.

W Zespole Szkół  uczniowie uczą się w 19 oddziałach. W szkole podstawowej w 13, gimnazjum w 3 i w liceum w 3.

W gimnazjum wprowadzono innowację pedagogiczną – klasę językową, a w liceum klasę mundurowo- sportową.

W Liceum Ogólnokształcącym uczniowie mimo innowacji pedagogicznej uczą się przedmiotów objętych ramowym planem nauczania na poziomie podstawowym. Od klasy drugiej uczniowie mogą poszerzać swoją wiedzę na wybranych przez siebie przedmiotach, które będą zdawali na maturze.

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności na kółkach zainteresowań: dziennikarskim, plastycznym, informatycznym, z j. polskiego, matematyki, ortograficznym, biologicznym, SKS- z piłki siatkowej, nożnej, gimnastyki sportowej, judo i samoobrony.

Szkoła realizowała projekt wymiany międzynarodowej Comenius z uczniami szkół z Hiszpanii, Węgier, Włoch i Turcji.

Dzięki poszerzaniu swojej wiedzy i kształceniu swoich umiejętności uczniowie uczestniczą w licznych konkursach:

W 2013/2014 roku do największych sukcesów szkoły należą:

·         I miejsce w powiecie, II miejsce w województwie i X w kraju w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym,

·         I miejsce w Ogólnopolskim  konkursie plastycznym klas 0-III – „Mój pierwszy dzień w szkole”,

·          I miejsce klas mundurowych w zawodach sportowych w Dęblinie,

·         I, II, III miejsce w Otwartych Zawodach Regionu Mazowsze w Gimnastyce sportowej chłopców i dziewcząt,

·         III miejsce w Powiatowym Konkursie Piosenki o Zdrowiu,

·         III miejsce  w Indywidualnych  Powiatowych Biegach  Przełajowych,

·         IV miejsce w Powiatowych Biegach Sztafetowych  dla szkół podstawowych

·         III miejsce – sztafeta chłopców w Powiatowych Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych w LA.

·         Wyróżnienie w konkursie matematycznym Kangur,

·         Wyróżnienie w powiatowym konkursie biblijnym szkół podstawowych,

·         Wyróżnienie Tygodnika Siedleckiego w konkursie „ Zostań przyjacielem ptaków”,

·         Awans do rejonu chłopców liceum w  Biegach Przełajowych.

W 2013/2014 roku dwóch uczniów otrzymało stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych (jeden uczeń ze szkoły podstawowej i jeden z gimnazjum).

Uczennica Liceum Ogólnokształcącego Iwona Tobiasz otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Uczniowie szkoły podstawowej uczestniczą w projekcie

·       „ Indywidualizacja procesu kształcenia w klasach I-III”

·       Umiem pływać

·       Świat w kolorach – świetlica terapeutyczna

W liceum realizowany jest projekt „ Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu”

 

Rok 2014/2015

·         I ,II ,III miejsce w powiecie, I i II miejsce w województwie oraz VII w Polsce w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym,

·         Wyróżnienie w Stypendiadzie klas III  szkoły podstawowej,

Nadal realizowany jest projekt wymiany międzynarodowej Comenius, którego finał w maju u nas w szkole.

Uczniowie klas gimnazjalnych uczestniczą w projekcie „Moja Przyszłość”

Uczeń gimnazjum jest stypendystą dla uczniów szczególnie uzdolnionych, a Stypendium Prezesa Rady Ministrów w tym roku otrzymała Magdalena Gąsiorek.

Kadra pedagogiczna szkoły składa się z 47 osób. Wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie. Duża część grona pedagogicznego, ok. 45 %, ukończyła studia podyplomowe. Niektórzy nawet 2 lub 3 kierunki, 18 osób uzyskało stopień nauczyciela dyplomowanego.

Do nadrzędnych celów jakie stawia sobie szkoła w pracy dydaktyczno – wychowawczej, należy stwarzanie uczniom warunków wszechstronnego rozwoju, rozwijanie talentów i zainteresowań, a nade wszystko wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności przydatne w obecnej sytuacji społeczno – ekonomicznej kraju. Dlatego też Zespół Szkół nr 1 stara się systematycznie poszerzać i uatrakcyjniać swoją ofertę edukacyjną.

Poza obowiązkowymi zajęciami dydaktycznymi młodzież Zespołu może uczestniczyć w różnych zajęciach pozalekcyjnych, które pozwalają na rozwój zainteresowań i wyrównywanie braków w nauce.

 1. Koła zainteresowań:
 • plastyczne
 • recytatorsko-teatralne
 • przyrodnicze
 • biologiczne
 • informatyczne
 • matematyczne
 • nauka drugiego języka obcego (oprócz angielskiego – niemiecki i rosyjski).
 1. Zajęcia rekreacyjno – sportowe.

SKS i UKS – sekcje:

 • piłki nożnej
 • piłki siatkowej
 • gimnastyki artystycznej
 • tenisa stołowego
 • lekkiej atletyki
 • tańca
 1. Zajęcia wyrównawcze – szkoła podstawowa, częściowo gimnazjum i LO.

Inne zajęcia dodatkowe proponowane uczniom:

 1. Działanie w organizacjach uczniowskich:
 • Samorząd Szkolny
 • drużyna harcerska
 • szkolne koło PCK
 • szkolne koło LOP
 • Klub Europejski
 1. Wydawanie gazety szkolnej „BIGOS”.
 2. Wycieczki, rajdy, biwaki, wyjazdy do kina, teatru i na koncerty.
 3. Wieczorki klasowe, zabawy szkolne i dyskoteki.
 4. Udział w konkursach, zawodach sportowych, występy artystyczne.

Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 systematycznie odnoszą wiele sukcesów w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych. Znaczące osiągnięcia mamy od lat w konkursach plastycznych, recytatorskich i Festiwalach Piosenki o Zdrowiu.

Młodzież Zespołu Szkół  nr 1 zajmuje też czołowe miejsca w dawnym województwie siedleckim w gimnastyce artystycznej, tenisie stołowym, piłce nożnej i w biegach przełajowych.

UDZIAŁ W KONKURSACH i ZAWODACH SPORTOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/17

L.p Nazwa konkursu Wynik konkursu Liczba uczestników Nauczyciel prowadzący
Konkursy

Szkolne

– Szkoła Podstawowa

-zabawa w kolory,                                           -portret mojej panikl.I-III,                    –wiersz dla mojej pani,                – stroik świąteczny

– rekordy szkolne

—————— Klasy I-III

Klasy IV-VI

Samorząd Uczniowski SP
Ogólnopolskie      –  Szkoła Podstawowa – Akademia Bezpiecznego Puchatka

– Mały Mistrz

 

 

——————- Kl.1 a b SP A.Dąbrowska

E.Kisiel

U.Michalik

– Emisja CO2 ——————– SP G.Sałasińska
Powiatowy konkurs recytatorski-Szkoła Podstawowa Konkurs recytatorski- Kornela Makuszyńskiego I msc.. w mieście –Sebastian Lenarczyk

I msc.- klas IV-VI SP

I msc- Katarzyna Laskowska

II msc.-w mieście Amelka Rybacka

III msc. w powiecie – Amelka Rybacka

2 p.A.Paśnicka

 

 

p.E.Agnieszczak

Szkoła Podstawowa Warzywa i owoce w szkole – UZIMEX 1 msc. –Amelia Rybacka

 

1 p.A.Paśnicka

 

Szkoła Podstawowa Konkurs o patronie szkoły I msc.-kl.1b

II msc- kl.2 a

III msc.-kl. 3a

I msc.-5 b

II msc-6 b

III msc – 4 a

p. Ewa Kisiel

p. El. Józwicka

 

 

Szkoła Podstawowa Międzyszkolny konkurs piosenki obcojęzycznej I msc. – kl. 1 b

 

A.Sapryk

J.Głaszczka

Szkoła Podstawowa Weekend na ziemi garwolińskiej –Biblioteka Pedagogiczna w Garwolinie  

Katarzyna Gąsiorek III msc.

————-
Szkoła Podstawowa Konkurs matematyczny Kangur —— ————– M.Paziewska

 

Szkoła Podstawowa Poznaj auty styka-genialnego człowieka Klasy I-VI msc szkoły podstawowej ————- p. J.Głaszczka

p. E.Pliszka

 

Gimnazjum        i LO Konkurs literacki ,, List do..” udział 2 T.Rezwow
Konkurs ogólnopolski- ,,Bohater niezwyciężony „ udział 1 N.Leszczyna

 

Olimpiada WOS- etap szkolny udział 1 N.Leszczyna

 

Konkurs biologiczny- etap szkolny udział 1 B.Zemło

 

Konkurs „Mazowieckie talenty” z j.rosyjski udział 4 A.Sapryk

 

Konkurs przedmiotowy j.polski udział 1 T.Rezwow
Konkurs przedmiotowy z chemii i fizyki udział 7 Ed.Jóźwicka
Konkurs historyczny Kwalifikacje do rejonu  Mikołaj Stępień St.Gronek
 

 

Konkurs historyczny powiatowy „Wojny Polski w XVII w.”

I msc. w powiecie Mikołaj Stepień St. Gronek
Konkur historyczny –eta rejonowy -Siedlce udział Mikołaj Stepień St.Gronek

 

Konkurs przedmiotowy z geografii udział 3 E. Gąska

 

Emisja CO2 udział G.Sałasinska

 

 

Zespół Szkół nr 1 Otwarte Mistrzostwa Regionu Mazowsza w Gimnastyce artystycznej VI msc-drużyna dziewcząt kl;as IV-VI

 

 

III msc.-drużyna           i indywidualnie chłopców  w gimnazjum

Gabryiela Buraczewska

Aleksandra Rykaczewska

 

Jakub Gromadzki

St. Gronek

Udział i osiągnięcia uczniów w konkursach w I semestrze roku szkolnego 2014/15 w szkole podstawowej

L.p

Nazwa konkursu

Organizator

Liczba

Osiągnięcia uczniów

Nauczyciel prowadzący

1 Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Dzieci i Młodzieży

PTTK

1+1

Natalia Bożek I msc. w etapie powiat.,

VIII msc. w ogólnopolskim

T. Rezwow,

E. Agnieszczak

2. Konkurs kolęd w języku obcym

Szkolny

2

Etap szkolny Imsc. Józwicka Weronika,

Gromadzka Alicja

Joanna Kozłowska- Pałyska
3. Konkurs czytelniczy,, Abecadło” Firma edukacyjna ,,Orzeł”

5

Wyniki zostaną ogłoszone 17 lutego 2015r. H. Kijak
4. Konkurs ortograficzny ,, Ortograjek” Firma edukacyjna ,,Orzeł”

2

Wyniki zostaną ogłoszone 17 lutego 2015r. H. Kijak
5 Konkurs matematyczny ,, Plusik” Firma edukacyjna ,,Orzeł”

8

Wyniki zostaną ogłoszone 17 lutego 2015r. H. Kijak
6. Konkurs plastyczny ,, Plastuś” Firma edukacyjna ,,Orzeł”

6

Wyniki zostaną ogłoszone 17 lutego 2015r. H. Kijak
7. Konkurs plastyczny SU

SU

1

2 msc Julia Sapieska. Anna Paśnicka
8. Konkurs plastyczny SU

SU

7

1 msc.Rybacka Amelia,
3 msc.Wojciech Tobiasz
Anna Paśnicka
9. Konkurs plastyczny SU

SU

4

wyróżnienia Ewa Kisiel
10. Konkurs ,, Moja nauczycielka”

SU

——

—————–

Opiekunowie samorządu
11. Szkolne rekordy

SU

——

—————–

Opiekunowie samorządu
12.

Szkolny Mistrz Warcab

Opiekunowie SU

12

Imsc. M. Olejnik,
IImsc. Paszkowski Patryk,
III. msc. Kasia Gąsiorek

Samorząd Uczniowski

13.

Konkurs literacki ,, List do Świętego Mikołaja”

SU

11

———

Opiekunowie SU

14.

Konkurs plastyczny ,, Nie palę”

Sanepid

10

———

E.Wieczorek,
U. Michalik
15.

Konkurs na kartkę ozdobną

CSi KGarwolin

6

———

E. Wieczorek

Udział i osiągnięcia uczniów gimnazjum i LO w I semestrze 2014/15

L.p Nazwa konkursu Organizator Liczba      uczniów Osiągnięcia

uczniów

Nauczyciel

prowadzący

1. Koncert kolęd w języku obcym –j.rosyjski Szkoła 3 Etap szkolny- Imsc.-Kusak Alicja,Józwicka Weronika, Dąbrowska Gabryiela, Joanna Kozłowska- Pałyska
2. Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów KG Olimpiady 3 Gim. Do sprawdzenia Halina Kopik

Iwona Zalech- Rękawek

3. Konkurs Matematyczny MKO 2 Gim Do sprawdzenia Halina Kopik

Iwona Zalech- Rękawek

4. Konkurs Biologiczny MKO 4 Do sprawdzenia Bożena Zemło
5. Konkurs Chemiczny MKO 4 Do sprawdzenia Bożena Zemło,

Edyta Jóźwicka

6. Konkurs Geograficzny MKO 1 Do sprawdzenia Ewa Gąska
7. Konkurs Krasomówczy MKO 2 Gabryiela Dąbrowska-Imsc.,Alicja KusakIImsc., Marietta Laskowska Teresa Rezwow, Anna Tylman

Udział i osiągnięcia uczniów w zawodach sportowych
w I semestrze 2014/2015

L.p Nazwa zawodów Organizator Osiągnięcia Data Nauczyciel prowadzący
1. Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe ZSR w Miętnym -LO 11msc.- Gruszewski Piotr, 13 msc. – Patrycja Bukowska 2.X1.4r. St. Gronek
2. Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe ZSR w Miętnym-Gim. 16 msc. – Katarzyna Świder 2.X.14r. St. Gronek
3. Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe ZSR w Miętnym-SP VI msc.- Kamil Figielski, IX msc.- Alicja Gromadzka 2.X.14r. St. Gronek,B. Proczek, P. Freliszka
4. Regionalne Indywidualne Biegi Przełajowe Siedlce VIII msc.-Alicja Gromadzka 8.X.14r. P. Freliszka
5. Piłka nożna -turniej ZS w Pilczynie Gimnazjum chłopcy- udział 29.X.14r. S. Gronek,
6. Piłka nożna –zawody powiatowe ZS nr 2 Łaskarzew SP -dziewczęta 3.X.14r. B. Proczek
7. Piłka siatkowa- dziewcząt ZS nr 2 Łaskarzew II msc. W grupieGim- 8.X.14r. B.Proczek
8. Turniej piłki nożnej chłopców SP ZSnr2 III msc. 7.X.14r. P. Freliszka

 

Szeroką działalność powadzi istniejąca przy Zespole Szkół nr 1 Drużyna Harcerska, która podobnie jak szkoła nosi imię Szarych Szeregów. Drużyna Harcerska oprócz rozwijania różnych sprawności, organizowania rajdów, biwaków i innych tradycyjnych harcerskich form wypoczynku, kształtuje postawy patriotyzmu wśród młodzieży, jest najbardziej zaangażowanym krzewicielem idei patrona szkoły.

Żadna środowiskowa uroczystość patriotyczna nie odbywa się bez udziału harcerzy, którzy trzymają warty i roztaczają opiekę nad lokalnymi miejscami pamięci narodowej.

Przy szkole funkcjonuje świetlica i stołówka szkolna. Ze szkolnych obiadów korzysta prawie połowa uczniów. Koszty posiłków dla uczniów najuboższych pokrywa MOPS lub inni sponsorzy pozyskani przez dyrekcję. Zespół Szkół nr 1 przywiązuje wielką wagę do uwrażliwiania na potrzeby drugiego człowieka, co jest szczególnie ważne w obecnej sytuacji społeczno – gospodarczej naszego społeczeństwa. Nasza szkoła niejednokrotnie jest organizatorem akcji charytatywnych na rzecz potrzebujących (w tym również uczniów naszej placówki).

Szkoła bierze od lat aktywny udział w życiu środowiska lokalnego. Organizuje dochodowe zabawy i festyny dla miejscowego społeczeństwa, przygotowuje oprawę artystyczną uroczystości środowiskowych. Nasi uczniowie przedstawili m.in. wspaniały program na 580 – lecie nadania praw miejskich Łaskarzewowi, według scenariusza i w reżyserii Pani Nel Leszczyny. W tej uroczystości wziął udział Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.

Absolwenci Naszego LO z powodzeniem kontynuują naukę na studiach. Niektórzy uczą się w szkołach pomaturalnych. Wśród kierunków studiów dziennych, na których studiują (lub będą studiować od nowego roku akademickiego) są: filologia polska, filologia angielska, filologia rosyjska, stomatologia, farmacja, informatyka, administracja, ekonomia, resocjalizacja, rehabilitacja, wychowanie fizyczne, turystyka, historia, pedagogika i inne. Wśród uczelni, które kształcą naszych absolwentów są       m. in.: Uniwersytet Warszawski, Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Informatyki w Warszawie, Akademia Medyczna w Lublinie, UMCS w Lublinie, SGH w Warszawie, Akademia Podlaska W Siedlcach, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Sprawozdanie z konkursów w roku szkolnym 2012/2013:

Lp. Nazwa konkursu Organizator Liczba uczestników Osiągnięcia uczniów Nauczyciel prowadzący Data
1 Konkurs przyrodniczy MKO Warszawa 5 osób Udział w etapie szkolnym G. Rutkowska

U. Michalik.

22 październik 2012
2 Konkurs matematyczny MKO Warszawa 9 osób Udział w etapie szkolnym M. Paziewska

K. Gąska

24 październik 2012
3 Konkurs polonistyczny MKO Warszawa 8 osób Udział w etapie szkolnym A.Tylman

E. Jóźwicka

26 październik 2012
4 Konkurs krasomówczy Mazowieckie CDN Mińsk Mazowiecki 9 osób Udział w etapie powiatowym

1.A .Kusak

A. Józwicka

D. Olejnik

Mazowieckie CDN Mińsk Mazowiecki październik 2012
5 Konkurs Poezji Polskiej C S i K

Garwolin

1 osoba Etap powiatowy – udział Janosz Józwicki październik 2012
6

 

 

 

 

 

 

Konkurs plastyczny – zakładka do książki – tematyka AIDS/HIV PCK

Warszawa

3 osoby Udział E Wieczorek

E. Jóźwicka

październik 2012
7 Stypendiada wczesnoszkolna dla klas 3

 

– ortograficzna

–  czytelnicza

Firma edukacyjna „Orzeł” 6 osób Nie ogłoszono wyników E. Kisiel  

 

– 21 listopad 2012

– 22 listopad 2012

8 Stypendiada wczesnoszkolna dla klas 3

Matematyczny

Firma edukacyjna „Orzeł” 7 osób Nie ogłoszono wyników A. Paśnicka 22 listopad 2012
9 Stypendiada wczesnoszkolna dla klas 3

Plastyczny

Firma edukacyjna „Orzeł” 1 osoba Nie ogłoszono wyników A. Paśnicka 29 listopad 2012
10 Konkurs recytatorski – poezja polski PODN Garwolin 2 osoby Udział G.Tylman listopad 2012
11 Konkurs wiedzy ogólnej z języka angielskiego

 

SEZAM 6 osób Nie ogłoszono wyników J. Głaszczka 14 grudzień 2012
Konkurs „Bezpieczna droga do szkoły” Starostwo Powiatowe w Garwolinie 5 osób Udział E. Wieczorek  10 styczeń 2013
12 Konkurs przyrodniczy „Zostań przyjacielem ptaków” Tygodnik Siedlecki 1 osoba Gabriela Dąbrowska – Laureatka Projektu Edukacji Przyrodniczej G. Rutkowska grudzień – marzec
13 Powiatowy Konkurs Ortograficzny PODN Garwolin 1 osoba Arkadiusz Gazda udział w etapie powiatowym R. Bednarczyk luty – marzec
14 VIII konkurs „Odzyskana Przyroda” EKO LIDER

Starostwo Powiatowe

Klasy IV-VI G. Rutkowska Kwiecień – maj
15 Każdy uczeń wie, co robić z ZSEE EKO LIDER

Starostwo Powiatowe

Klasy IV-VI G. Rutkowska
16 Konkurs Strażacki „Czujka czadu …” Komenda Powiatowej Straży w Garwolinie 7 osób Eliza Zalech II miejsce A. Paśnicka Kwiecień 2013
17 Konkurs Recytatorski im. Kornela Makuszyńskiego Centrum Kultury

Siedlce

20 osób Alicja Gromadzka I miejsce w miejskim i udział w powiecie A. Paśnicka Kwiecień 2013
18 Konkurs Recytatorski im. Kornela Makuszyńskiego Centrum Kultury

Siedlce

20 osób

Klasy IV-VI

Etap miejski udział

Mariety Laskowskiej

G. Tylman Kwiecień – maj 2013
19 Konkurs Recytatorski im. Kornela Makuszyńskiego Centrum Kultury

Siedlce

2 osoby Natalia Bożek – etap powiatowy – wyróżnienie T Rezwow Kwiecień – maj 2013
20 Konkurs wiedzy o Patronie Szkoły – Szarych Szeregów

 

122 Drużyna Harcerska , drużynowa 18 osób I miejsce -5a

II miejsce 4a

III miejsce – 6a

A. Sapryk 18 kwiecień 2013
21 Konkurs Piosenki Harcerskiej 122 Drużyna Harcerska, drużynowa Klasy IV-VI I miejsce – 6b

II miejsce 5b

III miejsce – 5a

A. Sapryk 18 kwiecień 2013
22 Konkurs „Czy znasz ewangelię ” Klasy IV-VI Arek Gazda – udział w etapie powiatowym A. Rutkowska
23 Konkurs Matematyczny Kangur

 

Towarzystwo matematyczne Toruń Klasy IV-VI M. Paziowska

B.  Proczek

21 marca 2013
24

 

Konkurs Dni Garwolina Biblioteka Miejska w Garwolinie 16 osob Alicja Gromadzka

Małgorzata Laskowska, WeronikaJózwicka

Mateusz Freliszka

Eliza Zalech Rozalia Książek

wyróżnienie

 

A. Paśnicka Czerwiec 2013

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z zawodów sportowych w roku szkolnym 2012/2013:

 

Lp. Data zawodów Miejsce zawodów Szczebel i rodzaj zawodów Wyniki eliminacji Ilość uczest- ników Nauczyciel prowadzący
1 1.10.2012 Żelechów Sztafetowe biegi przełajowe – rejon Chłopcy – III miejsce

Dziewczęta – II miejsce

15 P. Freliszka

U. Michalik

 

2 04.10.2012 Żelechów Piłka nożna chłopców – rejon  III miejsce 9 P. Freliszka

 

3 04.10.2012 Miastków Piłka nożna dziewcząt – rejon III miejsce 10 P. Freliszka

B. Proczek

4 05.10.2012 Żelechów Powiatowe Indywidualne biegi przełajowe Awans do Mistrzostw Regionu Siedleckiego:

1.Brzostowski Jakub –V miejsce

2. Brzostowski Patryk – VII miejsce

26 P. Freliszka

 

5 10.10.2012 Siedlce Mistrzostwa Regionu Siedleckiego w biegach przełajowych 1.Brzostowski Jakub– 11 miejsce

Zabrakło jednego miejsca do udziału w Mistrzostwach Wojewódzkich

2. Brzostowski Patryk– 26 miejsce

2 P. Freliszka

 

6 12.10.2012 Żelechów Powiatowe Sztafetowe biegi przełajowe Chłopcy – VI miejsce

Dziewczęta – VIII miejsce

22 P. Freliszka

U. Michalik

S. Gronek

7 29.10.2012 Garwolin Piłka ręczna chłopców – rejon Chłopcy – III miejsce 9 P. Freliszka

 

8 14.03.2013 Garwolin Mistrzostwa Rejonu Mazowsza Chłopcy – III miejsce 8 U. Michalik

S. Gronek

9 29.05.2013 SP Nr 2 Łaskarzew Piłka Siatkowa dziewcząt Dziewczęta – II miejsce 11 P. Freliszka
10 4.06.2013 SP Nr 2 Łaskarzew Piłka nożna chłopców Chłopcy – I miejsce 9 P. Freliszka

 

11 11.06.2013 SP Nr 2 Łaskarzew Piłka nożna chłopców gimnazjum- rejon Chłopcy – IV miejsce 9 P. Freliszka
12 12.06.2013 SP Nr 2 Łaskarzew Piłka nożna dziewcząt Dziewczęta – II miejsce 9 P. Freliszka
13 18.06.2013 SP Nr 2 Łaskarzew Piłka Siatkowa dziewcząt Dziewczęta – II miejsce 8 P. Freliszka

Osiągnięcia uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Łaskarzewie w konkursach i zawodach sportowych w roku szkolnym 2010/2011

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Zajęte miejsce

Nazwa konkursu, zawodów sport.

1.

Aleksandra Żach – SP

I miejsce

W Otwartych Zawodach Regionu Mazowsza UKS-ów w gimnastyce sportowej w wieloboju indywidualnym dziewcząt szkół podstawowych.

2.

Drużyna chłopców – gimnazjum

III miejsce

W Otwartych Zawodach Regionu Mazowsza UKS-ów w gimnastyce sportowej w wieloboju drużynowym chłopców gimnazjum.

3.

Kondej Albert – gimnazjum

III miejsce

W Otwartych Zawodach Regionu Mazowsza UKS-ów w gimnastyce sportowej w wieloboju indywidualnym chłopców gimnazjum.

4.

Jakub Gromadzki – SP

II miejsce

W Otwartych Zawodach Regionu Mazowsza UKS-ów w gimnastyce sportowej w wieloboju indywidualnym chłopców Szkół podstawowych.

5.

Poświata Sara – gimnazjum

II miejsce

W Otwartych Zawodach Regionu Mazowsza UKS-ów w gimnastyce sportowej w wieloboju indywidualnym dziewcząt gimnazjum.

6.

Katarzyna Wielondek – gimnazjum

III miejsce

W IV Powiatowym Konkursie Informatycznym dla gimnazjów.

7.

Kamila Streich – gimnazjum

I miejsce

W X edycji Konkursu „Wydajemy własną książkę”zorganizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną w Siedlcach.

8.

Kamila Streich – gimnazjum

Zakwalifikowała się do etapu powiatowego Konkursu polonistycznego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Warszawie.

9.

Kamila Streich- gimnazjum

I miejsce

W Ogólnopolskim konkursie fotograficznym „Poznaj Beskidy”

10.

Albert Leszczyna – gimnazjum

I miejsce

W Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Beskidzka 5”.

11.

Uczniowie SP i Gimnazjum

Wyróżnienie

W XX Powiatowym Festiwalu Piosenki o Zdrowiu.

Linki:
logocomenius     logomiasto     logoerasmus