Rekrutacja do klas 1. szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego Występ młodzieży z okazji Święta Szkoły i Jubileuszu 25-lecia LO Święto Szkoły - jubileusz 25-lecia liceum Święto Niepodległości 2022

Rekrutacja do klas 1. szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego

W naszej szkole rozpoczęła się rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 – zapisy dzieci do klas pierwszych szkoły podstawowej oraz do oddziałów przedszkoln…

Występ młodzieży z okazji Święta Szkoły i Jubileuszu 25-lecia LO

W spektaklu brali udział uczniowie LO i szkoły podstawowej. Scenariusz i reżyseria p. Nel Leszczyna.

Święto Szkoły - jubileusz 25-lecia liceum

21 listopada obchodziliśmy Święto Szkoły, w tym roku wyjątkowe, bo połączone z jubileuszem 25-lecia liceum w Łaskarzewie. Miło nam, że w tym szczególn…

Święto Niepodległości 2022

Kiedy nad światem zaczyna panować jesień, a kolorowe liście ścielą się gęsto pod stopami, to znaczy, że nadchodzi czas świętowania najważnie…

Konkurs grantowy „Razem dla klimatu”


 

„Ograniczenie emisji CO2 i innych zanieczyszczeń poprzez eliminowanie
węglowych instalacji grzewczych”.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu RAZEM DLA KLIMATU, dofinansowanego przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

W terminie od 01 września do 28 lutego 2017r szkoła realizuje projekt, którego głównym założeniem jest zmniejszenie emisji CO2 poprzez zmniejszenie zużycia gazu do ogrzewania szkoły poprzez zmianę systemu grzewczego i wymianę grzejników.

Poprawa efektywności użytkowania systemu grzewczego w budynku szkoły zmniejszy zapotrzebowanie na ciepło. Grzejniki nowej generacji posiadają mniejszą ilość wody w układzie. Mniejsza objętość wody = krótszy czas nagrzania instalacji. Zwiększy się również stałopalność, z czym wiąże się oszczędność paliwa. Obecny system grzewczy zużywa znaczną ilość opału co wpływa na koszty eksploatacji budynku szkoły.

W ramach Projektu „Razem dla klimatu” zostanie wymieniona instalacja grzewcza budynku Zespołu Szkół nr 1 w Łaskarzewie. Wykłady dla mieszkańców, uczniów uświadomią im – że czyste powietrze zależy tylko od nich. Zmiana ogrzewania węglowego i instalacji grzewczych budynków mieszkalnych, instytucji zmniejszy emisję CO2 do atmosfery.

Budynek wykonany był w technologii tradycyjnej, w 2012 roku została wykonana termomodernizacja budynku i pokrycia dachowego. Istniejąca instalacja c.o. wykonana jest z rur stalowych, grzejniki (żeliwne) pracują od początku funkcjonowania szkoły tj. od 1959 r. W wydzielonym pomieszczeniu technicznym w piwnicy budynku zainstalowana jest przestarzała kotłownia węglowa, która  w tym roku zostanie przerobiona na kotłownię  gazową bez wymiany instalacji – grzejników.  Wymiana instalacji c.o. jest niezbędnym elementem poprawy wydajności energetycznej budynku, zwiększenia wydajności produkcji, transmisji oraz dystrybucji ciepła oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery.
Celem ogólnym Projektu jest: Zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery.
Odpowiedzią na istniejące problemy jest zdefiniowany cel główny Projektu: Zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie poprzez wymianę instalacji grzewczej.

Tak zdefiniowany cel główny Projektu wpisuje się w cele i zakres działania Projektu KLIMADA „Opracowania i wdrożenie strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu”.  W województwie mazowieckim  do  rekomendowanych kierunków działań adaptacyjnych należy:

  • rozwijanie alternatywnych źródeł produkcji energii na poziomie lokalnym, szczególnie na terenach wiejskich.

 

Cel główny Projektu realizowany będzie poprzez osiągnięcie celów szczegółowych:

1. Poprawa jakości stanu technicznego systemu grzewczego szkoły

a) zapewnienie uczniom wymaganego poziomu bezpieczeństwa i możliwości kształcenia w lepszych warunkach poprzez poprawienie staniu technicznego systemu grzewczego i grzejników.

b) zmniejszenie paliw zużywanych na cele grzewcze szkoły poprzez wymianę starych grzejników na nowe, o zmniejszonej powierzchni grzewczej i szybszym nagrzewaniu,

c)poprawa warunków funkcjonowania szkoły,

d) zmniejszenie ryzyka zachorowań uczniów i pracowników na choroby układu oddechowego i związanych z tym powikłań zdrowotnych w związku z zapewnieniem stałej temperatury.

2. Poprawa stanu technicznego systemu grzewczego szkoły.

a) zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych szkoły.

 

Opis działań:

  1. Wykład na temat: Znaczenie dwutlenku węgla w przyrodzie – październik 2016
  2. Wykład na temat: Dwutlenek węgla a efekt cieplarniany – listopad 2016
  3. Wykład na temat: Redukcja emisji dwutlenku węgla do atmosfery – grudzień 2016,
  4. Warsztaty dla młodzieży z wykorzystaniem kalkulatora pomiaru emisji CO2 – styczeń 2017
  5. Pogadanki na temat: Jak dbać o klimat? Od października 2016 do grudnia 2016,
  6. Festiwal piosenki „Ratujmy klimat” – luty 2017 ( odbiorcy- uczniowie szkoły i delegacje szkół, występujący)
  7. Konkurs plastyczny „Zmniejsz emisję dwutlenku węgla a ochronisz klimat” – styczeń 2017 – uczniowie miasta i gminy Łaskarzew
  8. Opracowanie broszury dla mieszkańców miasta „Czyste powietrze w mieście zależy od ciebie” listopad 2016.

Na konkursy zostaną zakupione nagrody książkowe i  dyplomy .

W naszym projekcie dotyczącym redukcji emisji CO2 do atmosfery  będą promowane alternatywne źródła produkcji energii w indywidualnych gospodarstwach domowych.

Linki:
logocomenius     logomiasto     logoerasmus