Rekrutacja do klas 1. szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego Występ młodzieży z okazji Święta Szkoły i Jubileuszu 25-lecia LO Święto Szkoły - jubileusz 25-lecia liceum Święto Niepodległości 2022

Rekrutacja do klas 1. szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego

W naszej szkole rozpoczęła się rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 – zapisy dzieci do klas pierwszych szkoły podstawowej oraz do oddziałów przedszkoln…

Występ młodzieży z okazji Święta Szkoły i Jubileuszu 25-lecia LO

W spektaklu brali udział uczniowie LO i szkoły podstawowej. Scenariusz i reżyseria p. Nel Leszczyna.

Święto Szkoły - jubileusz 25-lecia liceum

21 listopada obchodziliśmy Święto Szkoły, w tym roku wyjątkowe, bo połączone z jubileuszem 25-lecia liceum w Łaskarzewie. Miło nam, że w tym szczególn…

Święto Niepodległości 2022

Kiedy nad światem zaczyna panować jesień, a kolorowe liście ścielą się gęsto pod stopami, to znaczy, że nadchodzi czas świętowania najważnie…

Zajęcia z musztry w klasie mundurowej LO

Każdy czwartek jest dniem intensywnych zajęć  dla tych uczniów, którzy podjęli naukę w naszej mundurówce. W minionym tygodniu nasi kadeci, pod kierunkiem swojego nauczyciela, podinspektora rez. Stanisława Madejskiego ćwiczyli elementy musztry wojskowej.

Musztra – to ćwiczenia wojskowe, które uczą między innymi; jak przyjmować postawę zasadniczą i swobodną, oddawać honory, poruszać się z bronią i bez broni, formować szyki oraz zachowywać się w szyku i poza nim. Podstawą musztry jest dyscyplina każdego jej uczestnika, zarówno dowódcy jak i podkomendnych. Rolą dowódcy jest właściwe i zdecydowane wydawanie komend, podkomendni mają natychmiast je wykonać, a gdy dotyczy to grupy żołnierzy/kadetów – w sposób jednoczesny i jednolity.

Zajęcia przeprowadzone w miniony czwartek miały na celu przećwiczenie podstawowych elementów zarówno musztry indywidualnej jak i grupowej. Nasi kadeci bardzo starali się wykonywać wydawane komendy, nie wszystko wychodziło idealnie, ale wszyscy się uśmiechali i już tęsknią za kolejnymi zajęciami z musztry, bo…  Tylko trening czyni mistrza!

« z 43 »
Linki:
logocomenius     logomiasto     logoerasmus