Rekrutacja do klas 1. szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego Występ młodzieży z okazji Święta Szkoły i Jubileuszu 25-lecia LO Święto Szkoły - jubileusz 25-lecia liceum Święto Niepodległości 2022

Rekrutacja do klas 1. szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego

W naszej szkole rozpoczęła się rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 – zapisy dzieci do klas pierwszych szkoły podstawowej oraz do oddziałów przedszkoln…

Występ młodzieży z okazji Święta Szkoły i Jubileuszu 25-lecia LO

W spektaklu brali udział uczniowie LO i szkoły podstawowej. Scenariusz i reżyseria p. Nel Leszczyna.

Święto Szkoły - jubileusz 25-lecia liceum

21 listopada obchodziliśmy Święto Szkoły, w tym roku wyjątkowe, bo połączone z jubileuszem 25-lecia liceum w Łaskarzewie. Miło nam, że w tym szczególn…

Święto Niepodległości 2022

Kiedy nad światem zaczyna panować jesień, a kolorowe liście ścielą się gęsto pod stopami, to znaczy, że nadchodzi czas świętowania najważnie…

Stypendium Prezesa Rady Ministrów po raz drugi dla Magdy

Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach. Dyplomy przyznania stypendiów, w imieniu premiera, wręczyła uczniom Dorota Sokołowska, Mazowiecki Kurator Oświaty, z dyrektorem Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie Mileną Królikowską.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniom za wybitne osiągnięcia w nauce. Warunkiem niezbędnym do otrzymania stypendium jest uzyskanie przez ucznia najwyższej średniej ocen w szkole (nie niższej niż 4,75) oraz co najmniej dobrej oceny z zachowania lub wykazania się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy.

Stypendium w roku szkolnym 2015/2016 otrzymała  po raz drugi uczennica klasy III LO Magdalena Gąsiorek.

Galeria Zdjęć:


Linki:
logocomenius     logomiasto     logoerasmus