Rekrutacja do klas 1. szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego Występ młodzieży z okazji Święta Szkoły i Jubileuszu 25-lecia LO Święto Szkoły - jubileusz 25-lecia liceum Święto Niepodległości 2022

Rekrutacja do klas 1. szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego

W naszej szkole rozpoczęła się rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 – zapisy dzieci do klas pierwszych szkoły podstawowej oraz do oddziałów przedszkoln…

Występ młodzieży z okazji Święta Szkoły i Jubileuszu 25-lecia LO

W spektaklu brali udział uczniowie LO i szkoły podstawowej. Scenariusz i reżyseria p. Nel Leszczyna.

Święto Szkoły - jubileusz 25-lecia liceum

21 listopada obchodziliśmy Święto Szkoły, w tym roku wyjątkowe, bo połączone z jubileuszem 25-lecia liceum w Łaskarzewie. Miło nam, że w tym szczególn…

Święto Niepodległości 2022

Kiedy nad światem zaczyna panować jesień, a kolorowe liście ścielą się gęsto pod stopami, to znaczy, że nadchodzi czas świętowania najważnie…

Pożegnanie uczniów 3 klasy LO

29 kwietnia 2016 r. klasa 3 LO zakończyła edukację w naszym liceum. Ach! Co to był za rocznik! Uzdolnieni można powiedzieć, wszechstronnie, nawet w tych zdolnościach, które niekoniecznie cenią nauczyciele.

A tak poważnie, to należy docenić Magdalenę Gąsiorek, Roksanę Zdunek i Sebastiana Wiśniewskiego – otrzymali świadectwa ukończenia LO z wyróżnieniem, a Magda to również Stypendystka Prezesa Rady Ministrów. Docenić również warto wysportowane dziewczyny: Sarę Poświatę i Dominikę Kaczyńską, oraz chłopców: Filipa Koryckiego, Piotra Gruszeckiego, Cezarego Szewczyka i Karola Talarka.

Na uroczystości pożegnania naszych najstarszych uczniów obecna była Pani Burmistrz Lidia Sopel-Sereja, Przewodniczący Rady Miasta – Pan Michał Pałyska, Przewodnicząca Komisji Oświaty – Pani Janina Dąbrówka, oraz rodzice.

Dyrektor szkoły Pani Grażyna Sałasińska wręczyła listy gratulacyjne Państwu Gąsiorkom, Państwu Zdunkom i Państwu Wiśniewskim, a Pani Helenie Zięcinie nadano tytuł „Przyjaciela Szkoły” – jako podziękowanie za wieloletnią pracę na rzecz naszej szkoły.

Podczas tej uroczystości nie zabrakło pochwał dla abiturientów i wielu życzeń na przyszłość, a przede wszystkim na czas zbliżających się matur. Oni sami, też zaprezentowali się świetnie, a ich samoocena była najlepsza (humorystyczna). Uroczyście pożegnali dyrekcję szkoły, nauczycieli, koleżanki i kolegów, a w sposób szczególny wychowawcę klasy – Panią Nel Leszczynę.

« z 73 »

 

Linki:
logocomenius     logomiasto     logoerasmus