Rekrutacja do klas 1. szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego Występ młodzieży z okazji Święta Szkoły i Jubileuszu 25-lecia LO Święto Szkoły - jubileusz 25-lecia liceum Święto Niepodległości 2022

Rekrutacja do klas 1. szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego

W naszej szkole rozpoczęła się rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 – zapisy dzieci do klas pierwszych szkoły podstawowej oraz do oddziałów przedszkoln…

Występ młodzieży z okazji Święta Szkoły i Jubileuszu 25-lecia LO

W spektaklu brali udział uczniowie LO i szkoły podstawowej. Scenariusz i reżyseria p. Nel Leszczyna.

Święto Szkoły - jubileusz 25-lecia liceum

21 listopada obchodziliśmy Święto Szkoły, w tym roku wyjątkowe, bo połączone z jubileuszem 25-lecia liceum w Łaskarzewie. Miło nam, że w tym szczególn…

Święto Niepodległości 2022

Kiedy nad światem zaczyna panować jesień, a kolorowe liście ścielą się gęsto pod stopami, to znaczy, że nadchodzi czas świętowania najważnie…

Klasa 1 LO z wizytą w Komisariacie Policji w Łaskarzewie

W dniu 19.11.2015 uczniowie klasy 1 LO uczestniczyli w spotkaniu z policjantami Komisariatu Policji w Łaskarzewie. Zostali zapoznani ze strukturą i podstawowymi działaniami Policji. Uczniowie dowiedzieli się , że do podstawowych zadań Policji należy:

    

     1. Ochrona życia ludzi oraz mienia.

     2. Ochrona bezpieczeństwa oraz porządku publicznego.

     3. Zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom.

     4. Wykrywanie sprawców przestępstw i wykroczeń.

Ponadto uczniowie poznali strukturę Policji. Policyjne służby składają się ze służby kryminalnej, prewencyjnej oraz wspomagającej.

W skład Policji wchodzi również Policja Sądowa oraz szkoły policyjne.

Policjant prowadzący spotkanie zwrócił uwagę, że najczęściej popełniającymi przestępstwami są kradzieże, włamania, rozboje i pobicia oraz różne formy znęcania się. Policjant omówił podstawowe wyposażenie policjanta służb prewencyjnych. Pokazał uczniom wyposażenie w postaci: pałek, gazu EMG, kajdanek oraz broni. Analizowaliśmy akta dotyczące procedury Niebieskiej Karty oraz dochodzenia znęcania się fizycznego i psychicznego nad osobą. Zostaliśmy także zapoznani z ulotkami profilaktycznymi pod nazwą „Powiatowy informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie”.

Cel naszego spotkania został w pełni osiągnięty. Poniżej zamieszczamy zdjęcia z naszego spotkania.

                                                                       Opracowanie: Justyna Zalech i Piotr Grzechnik
      Galeria foto

Linki:
logocomenius     logomiasto     logoerasmus