Rekrutacja do klas 1. szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego Występ młodzieży z okazji Święta Szkoły i Jubileuszu 25-lecia LO Święto Szkoły - jubileusz 25-lecia liceum Święto Niepodległości 2022

Rekrutacja do klas 1. szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego

W naszej szkole rozpoczęła się rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 – zapisy dzieci do klas pierwszych szkoły podstawowej oraz do oddziałów przedszkoln…

Występ młodzieży z okazji Święta Szkoły i Jubileuszu 25-lecia LO

W spektaklu brali udział uczniowie LO i szkoły podstawowej. Scenariusz i reżyseria p. Nel Leszczyna.

Święto Szkoły - jubileusz 25-lecia liceum

21 listopada obchodziliśmy Święto Szkoły, w tym roku wyjątkowe, bo połączone z jubileuszem 25-lecia liceum w Łaskarzewie. Miło nam, że w tym szczególn…

Święto Niepodległości 2022

Kiedy nad światem zaczyna panować jesień, a kolorowe liście ścielą się gęsto pod stopami, to znaczy, że nadchodzi czas świętowania najważnie…

Akcja profilaktyczna „Jabłko i cytryna”.

W dniu 29 września 2022 r. kadeci LO w Łaskarzewie wspólnie z policjantami Posterunku Policji w Łaskarzewie uczestniczyli w akcji profilaktycznej pt. „Jabłko i cytryna”.
Akcja została zrealizowana w ramach zajęć programowych z zakresu ruchu drogowego i miała na celu promowanie bezpiecznych zachowań na drodze wśród kierowców, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz podniesienie świadomości uczestników ruchu o zagrożeniach mogących wystąpić w rejonie placówek oświatowych. W ramach akcji przy ul. Warszawskiej, dokonano kontroli 18 uczestników ruchu pod kątem przestrzegania przepisów o ruchu drogowym. W przypadku kiedy kierowca ich nie przestrzegał, zamiast mandatu karnego otrzymał od uczniów mundurówki pouczenie z cytryną, jeśli zaś kontrola wypadła pozytywnie, kierowca otrzymał dyplom z jabłkiem.
W akcji uczestniczyło łącznie 32 kadetów. Nagrodzono dyplomami 15 kierowców, a ukarano upomnieniem 3 kierowców.
Serdecznie dziękujemy za udział w akcji aspirantowi Pawłowi Maśniakowi – dzielnicowemu Posterunku Policji w Łaskarzewie, a przede wszystkim uczniom-kadetom z Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie. Koordynatorem akcji był nauczyciel EdB Stanisław Madejski.
Akcja przyniosła wiele uśmiechu i radości zarówno uczniom jak i kierowcom, którzy w większości wykazali się wyrozumiałością, a ukarani obiecali uczniom, że będą przestrzegać przepisów ruchu drogowego.

Linki:
logocomenius     logomiasto     logoerasmus