Rekrutacja do klas 1. szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego Występ młodzieży z okazji Święta Szkoły i Jubileuszu 25-lecia LO Święto Szkoły - jubileusz 25-lecia liceum Święto Niepodległości 2022

Rekrutacja do klas 1. szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego

W naszej szkole rozpoczęła się rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 – zapisy dzieci do klas pierwszych szkoły podstawowej oraz do oddziałów przedszkoln…

Występ młodzieży z okazji Święta Szkoły i Jubileuszu 25-lecia LO

W spektaklu brali udział uczniowie LO i szkoły podstawowej. Scenariusz i reżyseria p. Nel Leszczyna.

Święto Szkoły - jubileusz 25-lecia liceum

21 listopada obchodziliśmy Święto Szkoły, w tym roku wyjątkowe, bo połączone z jubileuszem 25-lecia liceum w Łaskarzewie. Miło nam, że w tym szczególn…

Święto Niepodległości 2022

Kiedy nad światem zaczyna panować jesień, a kolorowe liście ścielą się gęsto pod stopami, to znaczy, że nadchodzi czas świętowania najważnie…

 

Co łączy spalanie i oddychanie?

Badanie właściwości tlenu i dwutlenku węgla.

                                                   

Scenariusz pogadanki i pokazów chemicznych dla klas IV-VI

 Pogadanki odbyły się 25.X, 27.X, 28.X, 2.XI. 2016r.

  1. Cele:
  2. a) Wiadomości

Uczeń:

– zna pojęcie spalanie i oddychanie,

– zna skład powietrza,

– wie, że do spalania i oddychania jest niezbędny tlen, a produktami są woda i dwutlenek węgla.

  1. b) Umiejętności

Uczeń potrafi:

– wykazać doświadczalnie, że czynnikiem niezbędnym do spalania jest tlen,

– identyfikować produkty spalania i oddychania: dwutlenek węgla, parę wodną,

– uświadamiać sobie, jak ważna jest właściwa postawa wobec środowiska.

  1. Metoda i forma pracy

pogadanka , praca indywidualna i zbiorowa, pokazy doświadczeń

  1. Środki dydaktyczne

podręcznik, szkło laboratoryjne i substancje do otrzymywania tlenu (manganian (VII) potasu), dwutlenku węgla (soda i kwasek cytrynowy), woda wapienna, świeczki, łuczywko

  1. Przebieg lekcji
  2. a) Faza przygotowawcza

Nauczyciel omawia z uczniami tematykę zajęć. Tłumaczy, jakie są podobieństwa i różnice miedzy spalaniem i oddychaniem.

Informacje na ten temat zapisuje na tablicy w postaci schematu.

paliwa energetyczne np. gaz ziemny  +  tlen                      dwutlenek węgla  +  woda  + uwalnia się energia

Proces gwałtowny i nieodwracalny

substancje odżywcze np. cukry  +  tlen                      dwutlenek węgla  +  woda  + uwalnia się energia

Proces powolny i nieodwracalny

Uczniowie sprawdzają jaki jest skład powietrza atmosferycznego.

Nauczyciel wyjaśnia, jakie skutki mogłoby spowodować zmniejszenie się ilości tlenu i zwiększenie ilości dwutlenku węgla w powietrzu atmosferycznym.

 b) Faza realizacyjna

 Nauczyciel wykonuje doświadczenia (przy niektórych doświadczeniach asystują uczniowie).

Doświadczenie 1. Wykrywanie dwutlenku węgla przy pomocy wody wapiennej.

 Doświadczenie 2. Wykazanie, że tlen jest niezbędny w procesie spalania.

 Doświadczenie 3. Otrzymywanie tlenu i wykazanie, że tlen podtrzymuje palenie.

 Doświadczenie 4. Otrzymywanie dwutlenku węgla i wykazanie, że jest cięższy od powietrza i nie podtrzymuje palenia.

 1.c) Faza podsumowująca

Uczniowie omawiają wspólnie z nauczycielem właściwości tlenu i dwutlenku węgla i wyciągają wnioski, które zapisują na tablicy i w zeszytach.

Wniosek 1

Dwutlenek węgla jest cięższy od powietrza, dlatego duża ilość dwutlenku węgla uniemożliwia dotarcie tlenu atmosferycznego do palącej się świecy i płomień gaśnie.   

 Wniosek 2

Podczas spalania dużej ilości paliw energetycznych wzrasta ilość dwutlenku węgla co powoduje zaleganie nad Ziemią jego grubej warstwy.

 Wniosek 3

Gruba warstwa dwutlenku węgla w atmosferze absorbuje energię słoneczną  odbitą od Ziemi oddając ją z powrotem powodując jej ogrzanie doprowadzając do efektu cieplarnianego.

« z 31 »
Linki:
logocomenius     logomiasto     logoerasmus