Rekrutacja do klas 1. szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego Występ młodzieży z okazji Święta Szkoły i Jubileuszu 25-lecia LO Święto Szkoły - jubileusz 25-lecia liceum Święto Niepodległości 2022

Rekrutacja do klas 1. szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego

W naszej szkole rozpoczęła się rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 – zapisy dzieci do klas pierwszych szkoły podstawowej oraz do oddziałów przedszkoln…

Występ młodzieży z okazji Święta Szkoły i Jubileuszu 25-lecia LO

W spektaklu brali udział uczniowie LO i szkoły podstawowej. Scenariusz i reżyseria p. Nel Leszczyna.

Święto Szkoły - jubileusz 25-lecia liceum

21 listopada obchodziliśmy Święto Szkoły, w tym roku wyjątkowe, bo połączone z jubileuszem 25-lecia liceum w Łaskarzewie. Miło nam, że w tym szczególn…

Święto Niepodległości 2022

Kiedy nad światem zaczyna panować jesień, a kolorowe liście ścielą się gęsto pod stopami, to znaczy, że nadchodzi czas świętowania najważnie…

Zespół Szkół nr 1 im. Szarych Szeregów w Łaskarzewie tworzą: Szkoła Podstawowa nr 1 (istniejąca od 1959 r.), Gimnazjum nr 1 (od 1999 r.) i Liceum Ogólnokształcące – pierwsza szkoła średnia w Łaskarzewie (od 1997 r.).

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 – mgr Ewa Gaska

wicedyrektor  – mgr Urszula Michalik

kierownik świetlicy – mgr Ewa Witak-Freliszka   

Zespół Szkół nr 1 w Łaskarzewie mieści się w parku Alejki przy ulicy Alejowej 23.

W skład Zespołu wchodzi Szkoła Podstawowa nr 1 m. Szarych Szeregów, Gimnazjum nr 1 oraz Liceum Ogólnokształcące.

Szkołę stanowi wolnostojący budynek, ogrodzony, z utwardzonym placem apelowym. W skład budynku wchodzi 12 sal dla  Szkoły Podstawowej i 11 sal w części Gimnazjum i Liceum, w tym 2 sale komputerowe, sala gimnastyczna, siłownia, świetlica i jadalnia.

W Zespole Szkół  uczniowie uczą się w 21 oddziałach. W szkole podstawowej w 13, gimnazjum w 6 i w liceum w 3.

W gimnazjum wprowadzono innowację pedagogiczną – klasę językową, a w liceum klasę mundurowo- sportową.

W Liceum Ogólnokształcącym uczniowie mimo innowacji pedagogicznej uczą się przedmiotów objętych ramowym planem nauczania na poziomie podstawowym. Od klasy drugiej uczniowie mogą poszerzać swoją wiedzę na wybranych przez siebie przedmiotach, które będą zdawali na maturze.

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności na kółkach zainteresowań: dziennikarskim, plastycznym, informatycznym, z j. polskiego, matematyki, ortograficznym, biologicznym, SKS- z piłki siatkowej, nożnej, gimnastyki sportowej, judo i samoobrony.

Szkoła realizuje projekt wymiany międzynarodowej Comenius z uczniami szkół z Hiszpanii, Węgier, Włoch i Turcji.

Dzięki poszerzaniu swojej wiedzy i kształceniu swoich umiejętności uczniowie uczestniczą w licznych konkursach:

W 2013/2014 roku do największych sukcesów szkoły należą:

·         I miejsce w powiecie, II miejsce w województwie i X w kraju w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym,

·         I miejsce w Ogólnopolskim  konkursie plastycznym klas 0-III – „Mój pierwszy dzień w szkole”,

·          I miejsce klas mundurowych w zawodach sportowych w Dęblinie,

·         I, II, III miejsce w Otwartych Zawodach Regionu Mazowsze w Gimnastyce sportowej chłopców i dziewcząt,

·         III miejsce w Powiatowym Konkursie Piosenki o Zdrowiu,

·         III miejsce  w Indywidualnych  Powiatowych Biegach  Przełajowych,

·         IV miejsce w Powiatowych Biegach Sztafetowych  dla szkół podstawowych

·         III miejsce – sztafeta chłopców w Powiatowych Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych w LA.

·         Wyróżnienie w konkursie matematycznym Kangur,

·         Wyróżnienie w powiatowym konkursie biblijnym szkół podstawowych,

·         Wyróżnienie Tygodnika Siedleckiego w konkursie „ Zostań przyjacielem ptaków”,

·         Awans do rejonu chłopców liceum w  Biegach Przełajowych.

W 2013/2014 roku dwóch uczniów otrzymało stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych (jeden uczeń ze szkoły podstawowej i jeden z gimnazjum).

Uczennica Liceum Ogólnokształcącego Iwona Tobiasz otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Uczniowie szkoły podstawowej uczestniczą w projekcie

·       „ Indywidualizacja procesu kształcenia w klasach I-III”

·       Umiem pływać

·       Świat w kolorach – świetlica terapeutyczna

W liceum realizowany jest projekt „ Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu”

 

Rok 2014/2015

·         I ,II ,III miejsce w powiecie, I i II miejsce w województwie oraz VII w Polsce w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym,

·         Wyróżnienie w Stypendiadzie klas III  szkoły podstawowej,

Nadal realizowany jest projekt wymiany międzynarodowej Comenius, którego finał w maju u nas w szkole.

Uczniowie klas gimnazjalnych uczestniczą w projekcie „Moja Przyszłość”

Uczeń gimnazjum jest stypendystą dla uczniów szczególnie uzdolnionych, a Stypendium Prezesa Rady Ministrów w tym roku otrzymała Magdalena Gąsiorek.

Kadra pedagogiczna szkoły składa się z 47 osób. Wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie. Duża część grona pedagogicznego, ok. 45 %, ukończyła studia podyplomowe. Niektórzy nawet 2 lub 3 kierunki, 18 osób uzyskało stopień nauczyciela dyplomowanego.

Do nadrzędnych celów jakie stawia sobie szkoła w pracy dydaktyczno – wychowawczej, należy stwarzanie uczniom warunków wszechstronnego rozwoju, rozwijanie talentów i zainteresowań, a nade wszystko wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności przydatne w obecnej sytuacji społeczno – ekonomicznej kraju. Dlatego też Zespół Szkół nr 1 stara się systematycznie poszerzać i uatrakcyjniać swoją ofertę edukacyjną.

Poza obowiązkowymi zajęciami dydaktycznymi młodzież Zespołu może uczestniczyć w różnych zajęciach pozalekcyjnych, które pozwalają na rozwój zainteresowań i wyrównywanie braków w nauce.

 

 1. Koła zainteresowań:
 2. plastyczne

 3. recytatorsko-teatralne

 4. przyrodnicze

 5. biologiczne

 6. informatyczne

 7. matematyczne

 8. nauka drugiego języka obcego (oprócz angielskiego – niemiecki i rosyjski).

 9. Zajęcia rekreacyjno – sportowe.

SKS i UKS – sekcje:

 • piłki nożnej

 • piłki siatkowej

 • gimnastyki artystycznej

 • tenisa stołowego

 • lekkiej atletyki

 • tańca

 • Zajęcia wyrównawcze – szkoła podstawowa, częściowo gimnazjum i LO.

Inne zajęcia dodatkowe proponowane uczniom:

 1. Działanie w organizacjach uczniowskich:
 2. Samorząd Szkolny

 3. drużyna harcerska

 4. szkolne koło PCK

 5. szkolne koło LOP

 6. Klub Europejski

 7. Wydawanie gazety szkolnej „BIGOS”.
 8. Wycieczki, rajdy, biwaki, wyjazdy do kina, teatru i na koncerty.
 9. Wieczorki klasowe, zabawy szkolne i dyskoteki.
 10. Udział w konkursach, zawodach sportowych, występy artystyczne.

Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 systematycznie odnoszą wiele sukcesów w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych. Znaczące osiągnięcia mamy od lat w konkursach plastycznych, recytatorskich i Festiwalach Piosenki o Zdrowiu.

Młodzież Zespołu Szkół  nr 1 zajmuje też czołowe miejsca w dawnym województwie siedleckim w gimnastyce artystycznej, tenisie stołowym, piłce nożnej i w biegach przełajowych.

 

Udział i osiągnięcia uczniów w konkursach w I semestrze roku szkolnego 2014/15 w szkole podstawowej

L.p

Nazwa konkursu

Organizator

Liczba

Osiągnięcia uczniów

Nauczyciel prowadzący

1 Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Dzieci i Młodzieży

PTTK

1+1

Natalia Bożek I msc. w etapie powiat.,

VIII msc. w ogólnopolskim

T. Rezwow,

E. Agnieszczak

2. Konkurs kolęd w języku obcym

Szkolny

2

Etap szkolny Imsc. Józwicka Weronika,

Gromadzka Alicja

Joanna Kozłowska- Pałyska
3. Konkurs czytelniczy,, Abecadło” Firma edukacyjna ,,Orzeł”

5

Wyniki zostaną ogłoszone 17 lutego 2015r. H. Kijak
4. Konkurs ortograficzny ,, Ortograjek” Firma edukacyjna ,,Orzeł”

2

Wyniki zostaną ogłoszone 17 lutego 2015r. H. Kijak
5 Konkurs matematyczny ,, Plusik” Firma edukacyjna ,,Orzeł”

8

Wyniki zostaną ogłoszone 17 lutego 2015r. H. Kijak
6. Konkurs plastyczny ,, Plastuś” Firma edukacyjna ,,Orzeł”

6

Wyniki zostaną ogłoszone 17 lutego 2015r. H. Kijak
7. Konkurs plastyczny SU

SU

1

2 msc Julia Sapieska. Anna Paśnicka
8. Konkurs plastyczny SU

SU

7

1 msc.Rybacka Amelia,
3 msc.Wojciech Tobiasz
Anna Paśnicka
9. Konkurs plastyczny SU

SU

4

wyróżnienia Ewa Kisiel
10. Konkurs ,, Moja nauczycielka”

SU

——

—————–

Opiekunowie samorządu
11. Szkolne rekordy

SU

——

—————–

Opiekunowie samorządu
12.

Szkolny Mistrz Warcab

Opiekunowie SU

12

Imsc. M. Olejnik,
IImsc. Paszkowski Patryk,
III. msc. Kasia Gąsiorek

Samorząd Uczniowski

13.

Konkurs literacki ,, List do Świętego Mikołaja”

SU

11

———

Opiekunowie SU

14.

Konkurs plastyczny ,, Nie palę”

Sanepid

10

———

E.Wieczorek,
U. Michalik
15.

Konkurs na kartkę ozdobną

CSi KGarwolin

6

———

E. Wieczorek

Udział i osiągnięcia uczniów gimnazjum i LO w I semestrze 2014/15

L.p Nazwa konkursu Organizator Liczba      uczniów Osiągnięcia

uczniów

Nauczyciel

prowadzący

1. Koncert kolęd w języku obcym –j.rosyjski Szkoła 3 Etap szkolny- Imsc.-Kusak Alicja,Józwicka Weronika, Dąbrowska Gabryiela, Joanna Kozłowska- Pałyska
2. Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów KG Olimpiady 3 Gim. Do sprawdzenia Halina Kopik

Iwona Zalech- Rękawek

3. Konkurs Matematyczny MKO 2 Gim Do sprawdzenia Halina Kopik

Iwona Zalech- Rękawek

4. Konkurs Biologiczny MKO 4 Do sprawdzenia Bożena Zemło
5. Konkurs Chemiczny MKO 4 Do sprawdzenia Bożena Zemło,

Edyta Jóźwicka

6. Konkurs Geograficzny MKO 1 Do sprawdzenia Ewa Gąska
7. Konkurs Krasomówczy MKO 2 Gabryiela Dąbrowska-Imsc.,Alicja KusakIImsc., Marietta Laskowska Teresa Rezwow, Anna Tylman

Udział i osiągnięcia uczniów w zawodach sportowych
w I semestrze 2014/2015

L.p Nazwa zawodów Organizator Osiągnięcia Data Nauczyciel prowadzący
1. Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe ZSR w Miętnym -LO 11msc.- Gruszewski Piotr, 13 msc. – Patrycja Bukowska 2.X1.4r. St. Gronek
2. Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe ZSR w Miętnym-Gim. 16 msc. – Katarzyna Świder 2.X.14r. St. Gronek
3. Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe ZSR w Miętnym-SP VI msc.- Kamil Figielski, IX msc.- Alicja Gromadzka 2.X.14r. St. Gronek,B. Proczek, P. Freliszka
4. Regionalne Indywidualne Biegi Przełajowe Siedlce VIII msc.-Alicja Gromadzka 8.X.14r. P. Freliszka
5. Piłka nożna -turniej ZS w Pilczynie Gimnazjum chłopcy- udział 29.X.14r. S. Gronek,
6. Piłka nożna –zawody powiatowe ZS nr 2 Łaskarzew SP -dziewczęta 3.X.14r. B. Proczek
7. Piłka siatkowa- dziewcząt ZS nr 2 Łaskarzew II msc. W grupieGim- 8.X.14r. B.Proczek
8. Turniej piłki nożnej chłopców SP ZSnr2 III msc. 7.X.14r. P. Freliszka

Szeroką działalność powadzi istniejąca przy Zespole Szkół nr 1 Drużyna Harcerska, która podobnie jak szkoła nosi imię Szarych Szeregów. Drużyna Harcerska oprócz rozwijania różnych sprawności, organizowania rajdów, biwaków i innych tradycyjnych harcerskich form wypoczynku, kształtuje postawy patriotyzmu wśród młodzieży, jest najbardziej zaangażowanym krzewicielem idei patrona szkoły.

Żadna środowiskowa uroczystość patriotyczna nie odbywa się bez udziału harcerzy, którzy trzymają warty i roztaczają opiekę nad lokalnymi miejscami pamięci narodowej.

Przy szkole funkcjonuje świetlica i stołówka szkolna. Ze szkolnych obiadów korzysta prawie połowa uczniów. Koszty posiłków dla uczniów najuboższych pokrywa MOPS lub inni sponsorzy pozyskani przez dyrekcję. Zespół Szkół nr 1 przywiązuje wielką wagę do uwrażliwiania na potrzeby drugiego człowieka, co jest szczególnie ważne w obecnej sytuacji społeczno – gospodarczej naszego społeczeństwa. Nasza szkoła niejednokrotnie jest organizatorem akcji charytatywnych na rzecz potrzebujących (w tym również uczniów naszej placówki).

Szkoła bierze od lat aktywny udział w życiu środowiska lokalnego. Organizuje dochodowe zabawy i festyny dla miejscowego społeczeństwa, przygotowuje oprawę artystyczną uroczystości środowiskowych. Nasi uczniowie przedstawili m.in. wspaniały program na 580 – lecie nadania praw miejskich Łaskarzewowi, według scenariusza i w reżyserii Pani Nel Leszczyny. W tej uroczystości wziął udział Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.

Absolwenci Naszego LO z powodzeniem kontynuują naukę na studiach. Niektórzy uczą się w szkołach pomaturalnych. Wśród kierunków studiów dziennych, na których studiują (lub będą studiować od nowego roku akademickiego) są: filologia polska, filologia angielska, filologia rosyjska, stomatologia, farmacja, informatyka, administracja, ekonomia, resocjalizacja, rehabilitacja, wychowanie fizyczne, turystyka, historia, pedagogika i inne. Wśród uczelni, które kształcą naszych absolwentów są       m. in.: Uniwersytet Warszawski, Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Informatyki w Warszawie, Akademia Medyczna w Lublinie, UMCS w Lublinie, SGH w Warszawie, Akademia Podlaska W Siedlcach, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

 

Osiągnięcia uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Łaskarzewie w konkursach i zawodach sportowych w roku szkolnym 2010/2011

Lp.

Imię i nazwisko ucznia Zajęte miejsce Nazwa konkursu, zawodów sport.

1.

Aleksandra Żach – SP I miejsce W Otwartych Zawodach Regionu Mazowsza UKS-ów w gimnastyce sportowej w wieloboju indywidualnym dziewcząt szkół podstawowych.

2.

Drużyna chłopców – gimnazjum III miejsce W Otwartych Zawodach Regionu Mazowsza UKS-ów w gimnastyce sportowej w wieloboju drużynowym chłopców gimnazjum.

3.

Kondej Albert – gimnazjum III miejsce W Otwartych Zawodach Regionu Mazowsza UKS-ów w gimnastyce sportowej w wieloboju indywidualnym chłopców gimnazjum.

4.

Jakub Gromadzki – SP II miejsce W Otwartych Zawodach Regionu Mazowsza UKS-ów w gimnastyce sportowej w wieloboju indywidualnym chłopców Szkół podstawowych.

5.

Poświata Sara – gimnazjum II miejsce W Otwartych Zawodach Regionu Mazowsza UKS-ów w gimnastyce sportowej w wieloboju indywidualnym dziewcząt gimnazjum.

6.

Katarzyna Wielondek – gimnazjum III miejsce W IV Powiatowym Konkursie Informatycznym dla gimnazjów.

7.

Kamila Streich – gimnazjum I miejsce W X edycji Konkursu „Wydajemy własną książkę”zorganizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną w Siedlcach.

8.

Kamila Streich – gimnazjum   Zakwalifikowała się do etapu powiatowego Konkursu polonistycznego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Warszawie.

9.

Kamila Streich- gimnazjum I miejsce W Ogólnopolskim konkursie fotograficznym „Poznaj Beskidy”

10.

Albert Leszczyna – gimnazjum I miejsce W Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Beskidzka 5”.

11.

Uczniowie SP i Gimnazjum Wyróżnienie W XX Powiatowym Festiwalu Piosenki o Zdrowiu.

 

 

 

Linki:
logocomenius     logomiasto     logoerasmus